NYCKELFAKTA 2016 / 2017

Sammanställd i januari 2017

Pdf

GRUNDAVDRAG/JOBBSKATTEAVDRAG

För personer upp till 65 år

Grundavdrag
Taxerad förvärvsinkomst, kr
Grundavdrag, kr
2017
  - 18.900 Taxerad inkomst
  19.000 - 44.600 19.000
  44.700 - 121.600 18.950 + 20 % av inkomst > 44.352
  121.700 - 140.200 34.500
  140.300 - 352.200 34.496 - 10 % av inkomst > 139.328
  352.300 -   13.200
         
Jobbskatteavdrag
Arbetsinkomst
Skattereduktion
    - 40.768 (40.768 - GA) x KS
  > 40.768 - 131.712 (40.768 + (33,2 % på inkomster
över 40.768) - GA) x KS
  > 131.712 - 361.984 (70.963 + (11,1 % på inkomster
över 131.712) - GA) x KS
  > 361.984 - 606.592 (96.544 - GA) x KS
  > 606.592     (96.544 - GA) x KS - 3% av inkomster > 606.592.
        Jobbskatteavdraget får dock inte understiga 0 kr.
GA= Grundavdrag, KS= Kommunalskattesats

Grundavdrag
Taxerad förvärvsinkomst, kr
Grundavdrag, kr
2016
  - 18.700 Taxerad inkomst
  18.800 - 44.100 18.800
  44.200 - 120.400 18.739 + 20 % av inkomst > 43.857
  120.500 - 137.800 34.200
  137.900 - 348.800 34.111 - 10 % av inkomst > 137.773
  348.900 -   13.000
         
Jobbskatteavdrag
Arbetsinkomst
Skattereduktion
    - 40.313 (40.313 - GA) x KS
  > 40.313   130.242 (40.313 + (33,2 % på inkomster
över 40.313) - GA) x KS
  > 130.242 - 357.944 (70.171 + (11,1 % på inkomster
över 130.242) - GA) x KS
  > 357.944 - 599.822 (95.466 - GA) x KS
  > 599.822 -   (95.466 - GA) x KS - 3% av inkomster > 599.822.
        Jobbskatteavdraget får dock inte understiga 0 kr.
GA= Grundavdrag, KS= Kommunalskattesats

Tillbaka

GRUNDAVDRAG

För personer över 65 år

1. Grundavdrag
Taxerad förvärvsinkomst, kr
Grundavdrag, kr
2017
  - 18.900 Taxerad inkomst
  19.000 - 44.600 18.950
  44.700 - 121.600 18.950 + 20 % av inkomst > 44.352
  121.700 - 140.200 34.500
  140.300 - 352.200 34.496 - 10 % av inkomst > 139.328
  352.300 -   13.200
         
2. Tilläggsbelopp i grundavdrag för pensionärer >65 år*
Taxerad förvärvsinkomst, kr
Grundavdrag, kr
    - 18.900 0
  19.000 - 44.300 30.778
  44.400 - 49.700 39.648 - 20 % av inkomsten
  49.800 - 121.800 27.283 + 4,9 % av inkomsten
  121.900 - 139.300 33.197
  139.400 - 168.800 19.264 + 10 % av inkomsten
  168.900 - 241.900 36.154
  242.000 - 353.000 33.734 + 1 % av inkomsten
  353.100 - 556.800 69.037 - 9 % av inkomsten
  556.900 -   18.906

 

1. Grundavdrag
Taxerad förvärvsinkomst, kr
Grundavdrag, kr
2016
  - 18.700 Taxerad inkomst
  18.800 - 44.100 18.739
  44.200 - 120.400 18.739 + 20 % av inkomst > 43.857
  120.500 - 137.800 34.200
  137.900 - 348.800 34.111 - 10 % av inkomst > 137.773
  348.900 -   13.000
         
2. Tilläggsbelopp i grundavdrag för pensionärer >65 år*
Taxerad förvärvsinkomst, kr
Grundavdrag, kr
    - 18.700 0
  18.800 - 43.800 30.434
  43.900 - 49.100 39.205 - 20 % av inkomsten
  49.200 - 120.400 26.979 + 4,9 % av inkomsten
  120.500 - 137.700 32.826
  137.800 - 167.000 19.049 + 10 % av inkomsten
  167.100 - 239.200 35.750
  239.300 - 349.000 33.358 + 1 % av inkomsten
  349.100 - 550.600 68.266 - 9 % av inkomsten
  550.700 -   18.695
* Beräknat tilläggsbelopp enligt punkt 2 ska läggas samman med grundavdrag enligt punkt 1. Dessa två summeras och avrundas uppåt till helt hundratal kronor.

JOBBSKATTEAVDRAG

För personer över 65 år

2017
Jobbskatteavdrag
För personer som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång:
 
Arbetsinkomst
Skattereduktion
    - 100.000 20 % av arbetsinkomsten
  100.000 - 300.000 15.000 kr + 5 % av arbetsinkomsten
  300.000 - 600.000 30.000 kr
  600.000 - 1.600.000 30.000 kr - 3 % av arbetsinkomsten > 600.000
  1.600.000 -   0 kr
         
2016
Jobbskatteavdrag
För personer som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång:
 
Arbetsinkomst
Skattereduktion
    - 100.000 20 % av arbetsinkomsten
  100.000 - 300.000 15.000 kr + 5 % av arbetsinkomsten
  300.000 - 600.000 30.000 kr
  600.000 - 1.600.000 30.000 kr - 3 % av arbetsinkomst > 600.000.
  1.600.000 -   0 kr

Tillbaka

FASTIGHETSAVGIFT

2017
Fastighet
Värdeår
Fastighetsavgift
  Småhus (villa/fritidshus) med tillhörande tomtmark

- 2006


2007 - 2011

2012 - 2017

7.687 kr, max 0,75 %
av taxeringsvärdet
3.843 kr, max 0,375 %
av taxeringsvärdet
0
       
  Hyreshus bostäder med tillhörande tomtmark

- 2006


2007 - 2011

2012 - 2017

1.315 kr/lgh, max 0,3 %
av taxeringsvärdet
657 kr/lgh, max 0,15%
avtaxeringsvärdet
0
       
  Byggnad ofri grund

- 2006


2007 - 2011

2012 - 2017

3.843 kr, max 0,75 %
av taxeringsvärdet
1.921 kr, max 0,375 %
av taxeringsvärdet
0
       
 

Arrendetomt för byggnad på ofri grund

  3.843 kr, max 0,75 %
av taxeringsvärdet
       
  Tomt med
småhus utan byggnadsvärde
  7.687 kr, max 0,75 %
av taxeringsvärdet

Tillbaka

2016
Fastighet
Värdeår
Fastighetsavgift
  Småhus (villa/fritidshus) med tillhörande tomtmark

- 2005


2006 - 2010

2011 - 2016

7.412 kr, max 0,75 %
av taxeringsvärdet
3.706 kr, max 0,375 %
av taxeringsvärdet
0
       
  Hyreshus bostäder med tillhörande tomtmark

- 2005


2006 - 2010

2011 - 2016

1.268 kr/lgh, max 0,3 %
av taxeringsvärdet
634 kr/lgh, max 0,15%
avtaxeringsvärdet
0
       
  Byggnad ofri grund

- 2005


2006 - 2010

2011 - 2016

3.706 kr, max 0,75 %
av taxeringsvärdet
1.853 kr, max 0,375 %
av taxeringsvärdet
0
       
 

Arrendetomt för byggnad på ofri grund

  3.706 kr, max 0,75 %
av taxeringsvärdet
       
  Tomt med
småhus utan byggnadsvärde
  7.412 kr, max 0,75 %
av taxeringsvärdet

Tillbaka

FASTIGHETSSKATT

2016/
Fastighet
Fastighetsskatt
2017
Småhus/ägarlägenhet
tomtmark, byggnad
under uppförande
1,0 %
  Hyreshus
tomtmark/bostäder
under uppförande
0,4 %
  Hyreshus lokaler 1,0 %
 

Industri- och elproduktionsenhet*

0,5 %
 

*vattenkraftverk 2,8 %, vindkraftverk 0,2 %

 

STATLIG INKOMSTSKATT

Beskattningsbar förvärvsinkomst
% inom skiktet
2017
  - 438.900
439.000 - 638.500
> 638.500
0 %
20 %
25 %
2016
  - 430.200
430.300 - 625.800
> 625.900
0 %
20 %
25 %
     
Kapitalinkomster
Statlig kapitalskatt
2016/2017
200 kr* - 30 %
* Underlaget ska minst uppgå till detta belopp för beskattning

Tillbaka

KOMMUNAL INKOMSTSKATT

2016/2017
Beskattningsbar förvärvsinkomst x skattesats

Tillbaka

RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET

2016/2017
Privatbil: 18,50 kr/mil.
Förmånsbil:
9,50 kr för bensin, etanol mm och 6,50 kr för diesel.
Beloppsgräns, avdrag >11.000 kr

Tillbaka

BILFÖRMÅN

2017
 
Nya bilar
2013-2018

0,317 x 44.800 + 75 % x 0,27 % x nybilspriset + 9 % x nybilspris t o m 336.000 + 20 % x nybilspris över 336.000 kr. Om arbetsgivaren betalar drivmedel läggs 1,2 x marknadspriset x privatmil till förmånsvärdet.
Sexårsbilar
-2012
Samma regler som ovan med lägsta nybilspris 4 x
44.800 = 179.200 kr.
   
2016
 
Nya bilar
2012-2017

0,317 x 44.300 + 75 % x 0,65 % x nybilspriset + 9 % x nybilspris t o m 332.250 + 20 % x nybilspris över 332.250 kr. Om arbetsgivaren betalar drivmedel läggs 1,2 x marknadspriset x privatmil till förmånsvärdet.
Sexårsbilar
-2011
Samma regler som ovan med lägsta nybilspris 4 x
44.300 = 177.200 kr.

Tillbaka

ARBETSGIVARAVGIFTER

 
2017
 
Sjukförsäkringsavgift 4,35  
Föräldraförsäkringsavgift 2,60  
Ålderspensionsavgift 10,21  
Efterlevandepensionsavgift 0,70  
Arbetsmarknadsavgift 2,64  
Arbetsskadeavgift 0,20  
Allmän löneavgift 10,72  
Totalt: 31,42   %  

Undantag för år 2017
  • För anställda som är födda 1937 och tidigare betalar du 6,15 %

  • För anställda som är födda 1938-1951 betalar du ålderspensionsavgift på 10,21 % + 6,15 %

Tillbaka

EGENAVGIFTER

 
2017
 
Sjukförsäkringsavgift 4,44  
Föräldraförsäkringsavgift 2,60  
Ålderspensionsavgift 10,21  
Efterlevandepensionsavgift 0,70  
Arbetsmarknadsavgift 0,10  
Arbetsskadeavgift 0,20  
Allmän löneavgift 10,72  
Totalt: 28,97   %  

Undantag för år 2017
  • Personer som är födda 1937 och tidigare betalar du 6,15 %

  • Personer som är födda 1938-1951 betalar du ålderspensionsavgift på 10,21 % + 6,15 %

Tillbaka

SÄRSKILD LÖNESKATT

24,26 %

SCHABLONAVDRAG

Egenavgifter 25 %
Egenavgifter född 1938-1951 15 %
Egenavgifter född 1937 eller tidigare 6 %
Särskild löneskatt 20 %

Tillbaka

BASBELOPP

 
Pris-
basbelopp
Förhöjt
prisbasbelopp
Inkomst-
basbelopp
2017
44.800 45.700 61.500
2016
44.300 45.200 59.300

STATSLÅNERÄNTA 30/11

2016
0,27 %
2015
0,90 %

ALLMÄN PENSIONSAVGIFT

2017

7,00 % på inkomster upp till 8,07 x inkomstbasbelopp (61.500)
max 34.700 kr.
2016

7,00 % på inkomster upp till 8,07 x inkomstbasbelopp (59.300)
max 33.500 kr.

Tillbaka

SJUKFÖRMÅNER

2017
Dag 1 Karensdag
  Dag 2 - 14 Sjuklön 80 %
  Dag 15 - 90 Sjukpenning 80 % (+ avtal 10 %)*
  Dag 91 - 365 Sjukpenning 80 %**
*) Sjukersättning enligt kollektivavtal kan i förekommande fall betalas ut.
**) Sjukpenning från försäkringskassan upphör normalt efter 1 år. I de fall förlängd sjukpenning betalas ut (max 18 månader) kan nivån på förmånen sänkas från 80 % till 75 %.

Tillbaka

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING

2017
Ersättningstid 480 dagar
  Lägsta ersättningsnivå 180 kr/dag
  Grundnivå 225 kr/dag
  Sjukpenningnivå sjukpenning
  Max högsta sjukpenningnivå 952 kr/dag

UNDERHÅLLSSTÖD

2017
1.573 kr/månad.

Tillbaka

BARNBIDRAG OCH FLERBARNSTILLÄGG

Per månad
2017
     
Antal barn Barnbidrag kr Flerbarnstillägg kr Summa kr
1 1.050 - 1.050
2 2.100 150 2.250
3 3.150 730 3.880
4 4.200 1.740 5.940
För det femte barnet och varje ytterligare barn är flerbarnstillägget
1.250 kronor per månad och barn.

STUDIEBIDRAG

2017
1.050 kr per månad under 10 månader.

Tillbaka

STUDIEMEDEL HELTID

2017
Belopp för 4 veckor, kr
  Bidrag   2.848  
  Lån   7.168  
  Totalt 10.016