NYCKELFAKTA 2015 / 2016

Sammanställd i januari 2016

GRUNDAVDRAG/JOBBSKATTEAVDRAG

För personer upp till 65 år

Grundavdrag
Taxerad förvärvsinkomst, kr
Grundavdrag, kr
2016
  - 18.700 Taxerad inkomst
  18.800 - 44.100 18.800
  44.200 - 120.400 18.739 + 20 % av inkomst > 43.857
  120.500 - 137.800 34.200
  137.900 - 348.800 34.111 - 10 % av inkomst > 137.773
  348.900 -   13.000
         
Jobbskatteavdrag
Arbetsinkomst
Skattereduktion
    - 40.313 (40.313 - GA) x KS
  > 40.313   130.242 (40.313 + (33,2 % på inkomster
över 40.313) - GA) x KS
  > 130.242 - 357.944 (70.171 + (11,1 % på inkomster
över 130.242) - GA) x KS
  > 357.944 - 599.822 (95.466 - GA) x KS
  > 599.822 -   (95.466 - GA) x KS - 3% av inkomster > 599.822.
        Jobbskatteavdraget får dock inte understiga 0 kr.
GA= Grundavdrag, KS= Kommunalskattesats

Grundavdrag
Taxerad förvärvsinkomst, kr
Grundavdrag, kr
2015
  - 18.800 Taxerad inkomst
  18.900 - 44.400 18.900
  44.500 - 120.900 18.823 + 20 % av inkomst > 44.055
  121.000 - 139.000 34.300
  139.100 - 350.000 34.265 - 10 % av inkomst > 138.395
  350.100 -   13.100
         
Jobbskatteavdrag
Arbetsinkomst
Skattereduktion
    - 40.495 (40.495 - GA) x KS
  > 40.495 - 130.830 (40.495 + (33,2 % på inkomster
över 40.495) - GA) x KS
  > 130.830 - 359.560 (70.488 + (11,1 % på inkomster
över 130.830) - GA) x KS
  > 359.560     (95.897 - GA) x KS
GA= Grundavdrag, KS= Kommunalskattesats

Tillbaka

GRUNDAVDRAG

För personer över 65 år

1. Grundavdrag
Taxerad förvärvsinkomst, kr
Grundavdrag, kr
2016
  - 18.700 Taxerad inkomst
  18.800 - 44.100 18.739
  44.200 - 120.400 18.739 + 20 % av inkomst > 43.857
  120.500 - 137.800 34.200
  137.900 - 348.800 34.111 - 10 % av inkomst > 137.773
  348.900 -   13.000
         
2. Tilläggsbelopp i grundavdrag för pensionärer >65 år*
Taxerad förvärvsinkomst, kr
Grundavdrag, kr
    - 18.700 0
  18.800 - 43.800 30.434
  43.900 - 49.100 39.205 - 20 % av inkomsten
  49.200 - 120.400 26.979 - 4,9 % av inkomsten
  120.500 - 137.700 32.826
  137.800 - 167.000 19.049 + 10 % av inkomsten
  167.100 - 239.200 35.750
  239.300 - 349.000 33.358 + 1 % av inkomsten
  349.100 - 550.600 68.266 - 9 % av inkomsten
  550.700 -   18.695

 

1. Grundavdrag
Taxerad förvärvsinkomst, kr
Grundavdrag, kr
2015
  - 18.800 Taxerad inkomst
  18.900 - 44.400 18.823
  44.500 - 120.900 18.823 + 20 % av inkomst > 44.055
  121.000 - 139.000 34.265
  139.100 - 350.000 34.365 - 10 % av inkomst > 138.395
  350.100 -   13.038
         
2. Tilläggsbelopp i grundavdrag för pensionärer >65 år*
Taxerad förvärvsinkomst, kr
Grundavdrag, kr
    - 18.800 0
  18.900 - 44.000 30.349
  44.100 - 49.100 39.160 - 20 % av inkomsten
  49.200 - 121.000 33.508 - 8,5 % av inkomsten
  121.100 - 138.300 9.256 + 11,5 % av inkomsten
  138.400 - 164.200 21,5 % av inkomsten - 4.583
  164.300 - 212.900 14.329 + 10 % av inkomsten
  213.000 - 350.600 33.508 + 1 % av inkomsten
  350.700 - 553.100 68.574 - 9 % av inkomsten
  553.200 -   18.779
* Beräknat tilläggsbelopp enligt punkt 2 ska läggas samman med grundavdrag enligt punkt 1. Dessa två summeras och avrundas uppåt till helt hundratal kronor.

JOBBSKATTEAVDRAG

För personer över 65 år

2016
Jobbskatteavdrag
För personer som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång:
 
Arbetsinkomst
Skattereduktion
    - 100.000 20 % av arbetsinkomsten
  100.000 - 300.000 15.000 kr + 5 % av arbetsinkomsten
  300.000 - 600.000 30.000 kr
  600.000 - 1.600.000 30.000 kr - 3 % av arbetsinkomst > 600.000.
  1.600.000 -   0 kr
         
2015
Jobbskatteavdrag
För personer som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång:
 
Arbetsinkomst
Skattereduktion
    - 100.000 20 % av arbetsinkomsten
  100.000 - 300.000 15.000 kr + 5 % av arbetsinkomsten
  300.000 -   30.000 kr

Tillbaka

FASTIGHETSAVGIFT

2016
Fastighet
Värdeår
Fastighetsavgift
  Småhus (villa/fritidshus) med tillhörande tomtmark

- 2005


2006 - 2010

2011 - 2016

7.412 kr, max 0,75 %
av taxeringsvärdet
3.706 kr, max 0,375 %
av taxeringsvärdet
0
       
  Hyreshus bostäder med tillhörande tomtmark

- 2005


2006 - 2010

2011 - 2016

1.268 kr/lgh, max 0,3 %
av taxeringsvärdet
634 kr/lgh, max 0,15%
avtaxeringsvärdet
0
       
  Byggnad ofri grund

- 2005


2006 - 2010

2011 - 2016

3.706 kr, max 0,75 %
av taxeringsvärdet
1.853 kr, max 0,375 %
av taxeringsvärdet
0
       
 

Arrendetomt för byggnad på ofri grund

  3.706 kr, max 0,75 %
av taxeringsvärdet
       
  Tomt med
småhus utan byggnadsvärde
  7.412 kr, max 0,75 %
av taxeringsvärdet

Tillbaka

2015
Fastighet
Värdeår
Fastighetsavgift
  Småhus (villa/fritidshus) med tillhörande tomtmark

- 2004


2005 - 2009

2010 - 2015

7.262 kr, max 0,75 %
av taxeringsvärdet
3.631 kr, max 0,375 %
av taxeringsvärdet
0
       
  Hyreshus bostäder med tillhörande tomtmark

- 2004


2005 - 2009

2010 - 2015

1.243 kr/lgh, max 0,3 %
av taxeringsvärdet
621 kr/lgh, max 0,15%
avtaxeringsvärdet
0
       
  Byggnad ofri grund

- 2004


2005 - 2009

2010 - 2015

3.631 kr, max 0,75 %
av taxeringsvärdet
1.815 kr, max 0,375 %
av taxeringsvärdet
0
       
 

Arrendetomt för byggnad på ofri grund

  3.631 kr, max 0,75 %
av taxeringsvärdet
       
  Tomt med
småhus utan byggnadsvärde
  7.262 kr, max 0,75 %
av taxeringsvärdet

Tillbaka

FASTIGHETSSKATT

2015/
Fastighet
Fastighetsskatt
2016
Småhus/ägarlägenhet
tomtmark, byggnad
under uppförande
1,0 %
  Hyreshus
tomtmark/bostäder
under uppförande
0,4 %
  Hyreshus lokaler 1,0 %
 

Industri- och elproduktionsenhet*

0,5 %
 

*vattenkraftverk 2,8 %

vindkraftverk 0,2 %

 
 

STATLIG INKOMSTSKATT

Beskattningsbar förvärvsinkomst
% inom skiktet
2016
  - 430.200
430.300 - 625.800
> 625.900
0 %
20 %
25 %
2015
  - 430.200
430.300 - 616.100
> 616.200
0 %
20 %
25 %
     
Kapitalinkomster
Statlig kapitalskatt
2015/2016
200 kr* - 30 %
* Underlaget ska minst uppgå till detta belopp för beskattning

Tillbaka

KOMMUNAL INKOMSTSKATT

2015/2016
Beskattningsbar förvärvsinkomst x skattesats

Tillbaka

RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET

2015/2016
Privatbil: 18,50 kr/mil.
Förmånsbil:
9,50 kr för bensin, etanol mm och 6,50 kr för diesel.
Beloppsgräns, avdrag >10.000 kr

Tillbaka

BILFÖRMÅN

2016
 
Nya bilar
2012-2017

0,317 x 44.300 + 75 % x 0,65 % x nybilspriset + 9 % x nybilspris t o m 332.250 + 20 % x nybilspris över 332.250 kr. Om arbetsgivaren betalar drivmedel läggs 1,2 x marknadspriset x privatmil till förmånsvärdet.
Sexårsbilar
-2010
Samma regler som ovan med lägsta nybilspris 4 x
44.300 = 177.200 kr.
   
2015
 
Nya bilar
2011-2016

0,317 x 44.500 + 75 % x 0,90 % x nybilspriset + 9 % x nybilspris t o m 333.750 + 20 % x nybilspris över 333.750 kr. Om arbetsgivaren betalar drivmedel läggs 1,2 x marknadspriset x privatmil till förmånsvärdet.
Sexårsbilar
-2010
Samma regler som ovan med lägsta nybilspris 4 x
44.500 = 178.000 kr.

Tillbaka

ARBETSGIVARAVGIFTER

 
2016
 
Sjukförsäkringsavgift 4,85  
Föräldraförsäkringsavgift 2,60  
Ålderspensionsavgift 10,21  
Efterlevandepensionsavgift 1,17  
Arbetsmarknadsavgift 2,64  
Arbetsskadeavgift 0,30  
Allmän löneavgift 9,65  
Totalt: 31,42 %  

Undantag för år 2016
  • För anställda som är födda 1937 och tidigare betalar du varken socialavgifter eller särskild löneskatt

  • För anställda som är födda 1938-1950 betalar du bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent

  • För anställda som är födda 1991 eller senare är arbetsgivaravgifterna 25,46 % till 1 juni 2016. Fr o m 1 juni 2016 betalas fulla arbetsgivaravgifter.

Tillbaka

EGENAVGIFTER

 
2016
 
Sjukförsäkringsavgift 4,94  
Föräldraförsäkringsavgift 2,60  
Ålderspensionsavgift 10,21  
Efterlevandepensionsavgift 1,17  
Arbetsmarknadsavgift 0,10  
Arbetsskadeavgift 0,30  
Allmän löneavgift 9,65  
Totalt: 28,97 %  

Undantag för år 2016
  • Personer som är födda 1937 och tidigare betalar 6.15 %

  • Personer som är födda 1938-1950 betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 % + 6.15 %
  • Personer som är födda 1991 eller senare betalar 23,69 % under jan-maj 2016. Fr o m juni betalas fulla egenavgifter, 28,97 %.

Tillbaka

SÄRSKILD LÖNESKATT

24,26 %

SCHABLONAVDRAG

Egenavgifter 25 %
Egenavgifter född 1991 eller senare 21 %
Egenavgifter född 1938-1950 15 %
Egenavgifter född 1937 eller tidigare 6 %
Särskild löneskatt 20 %

Tillbaka

BASBELOPP

 
Pris-
basbelopp
Förhöjt
prisbasbelopp
Inkomst-
basbelopp
2016
44.300 45.200 59.300
2015
44.500 45.400 58.100

STATSLÅNERÄNTA 30/11

2014
0,65 %
2015
0,9 %

ALLMÄN PENSIONSAVGIFT

2016

7,00 % på inkomster upp till 8,07 x inkomstbasbelopp (59.300)
max 33.500 kr.
2015

7,00 % på inkomster upp till 8,07 x inkomstbasbelopp (58.100)
max 32.800 kr.

Tillbaka

SKATTEREDUKTION FÖR HUSARBETE

2016
ROT-arbete: Skattereduktion medges med 30 % av arbetskostnaden och med högst 50.000 kr per person och år.
RUT-arbete för personer upp till 65 år: Skattereduktion medges med halva arbetskostnaden och med högst 25.000 kr per person och år.
RUT-arbete för personer över 65 år: Skattereduktion medges med halva arbetskostnaden och med högst 50.000 kr per person och år.
RUT- och ROT-arbete för tillsammans maximalt uppgå till 50.000 kr.

SJUKFÖRMÅNER

2016
Dag 1 Karensdag
  Dag 2 - 14 Sjuklön 80 %
  Dag 15 - 90 Sjukpenning 80 % (+ avtal 10 %)*
  Dag 91 - 365 Sjukpenning 80 %**
*) Sjukersättning enligt kollektivavtal kan i förekommande fall betalas ut.
**) Sjukpenning från försäkringskassan upphör normalt efter 1 år. I de fall förlängd sjukpenning betalas ut (max 18 månader) kan nivån på förmånen sänkas från 80 % till 75 %.

Tillbaka

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING

2016
Ersättningstid 480 dagar
  Lägsta ersättningsnivå 180 kr/dag
  Grundnivå 225 kr/dag
  Sjukpenningnivå sjukpenning
  Max högsta sjukpenningnivå 942 kr/dag

UNDERHÅLLSSTÖD

2016
1.573 kr/månad.

Tillbaka

BARNBIDRAG OCH FLERBARNSTILLÄGG

Per månad
2016
     
Antal barn Barnbidrag kr Flerbarnstillägg kr Summa kr
1 1.050 - 1.050
2 2.100 150 2.250
3 3.150 604 3.754
4 4.200 1.614 5.814
5 5.250 2.864 8.114
För det sjätte barnet och varje ytterligare barn är flerbarnstillägget
1.250 kronor per månad och barn.

STUDIEBIDRAG

2016
1.050 kr per månad under 10 månader.

Tillbaka

STUDIEMEDEL HELTID

2016
Belopp för 4 veckor, kr
  Bidrag

2.816

 
  Lån 7.088  
  Totalt 9.904